Hiển thị tất cả 6 kết quả

  2 lớn 1 bé
 1 phòng ngủ, 1 giường, 1 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.2 triệu

  4 Khách
 1 phòng ngủ, 2 giường, 1 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.2 triệu

 10 Khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 2.5 triệu

 8 Khách
 2 phòng ngủ, 4 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.5 triệu

  2 lớn 2 bé
 1 phòng ngủ, 1 giường, 1 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.3 triệu

  5 lớn 2 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
  Hồ bơi chung có phí
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 1.5 triệu