Hiển thị tất cả 5 kết quả

  6 khách
 2 phòng ngủ, 3 giường, 3 wc
  Nệm thêm
 Bãi Sau 30m

Ngày thường 2 triệu 

  5 lớn, 2 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
  Nệm thêm
 Bãi Sau 70m

Ngày thường 2.0 triệu 

-20%
2.000.000

  7 lớn, 3 bé
 3 phòng ngủ, 5 giường, 3wc,view biển
  Nệm thêm
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 2.0 triệu 

-20%
2.000.000

  7 lớn, 3 bé
 3 phòng ngủ, 5 giường, 3wc,view biển
  Nệm thêm
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 2.5 triệu 

-17%
2.500.000

  7 lớn, 3 bé
 3 phòng ngủ, 5 giường, 4wc,view biển,diện tích 250m2,ban công sân vườn 100m2
  Nệm thêm
 Bãi Sau 50m

Ngày thường 2.0 triệu