Hiển thị 1–16 của 44 kết quả

Karaoke, Bida

20 Khách
9 phòng ngủ, 12 giường, 10 wc
 Hồ Bơi, Bida, BBQ, Karaoke
Bãi Sau 5 phút đi bộ
Ngày thường  6.5 triệu

Karaoke, Bi Lắc

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi,BBQ,Bi Lắc,Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 5 triệu

Karaoke, Bida

  15 khách
7 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
 Bãi Sau 5 phút đi bộ

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

15 Khách
5 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke, Bida
 Gần Bãi Sau
Ngày thường  4.5 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

12 Kim Ngân

  15 khách
 8 phòng ngủ, 8 giường, 9 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
 Bãi Sau đi bộ 100m

Ngày thường 6 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

C12 Tô Ngọc Vân

  12 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 7 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

28 Tô Ngọc Vân

  15 khách 
6 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

Khu Bãi Sau

16 Tô Ngọc Vân

  15 khách
5 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

  15 khách
 4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Khu Bãi Sau

13 Nguyễn Hiền

  12 khách
 2 phòng ngủ, 5 giường, 1 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Bãi Sau đi bộ 2 phút

Ngày thường 3 triệu

Khu Bãi Sau

49 Nguyễn Hiền

  10 khách
 3 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

64 Võ Thị Sáu

  15 khách 
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

66 Võ Thị Sáu

  15 khách 
5 phòng ngủ, 10 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

64 Võ Thị Sáu

  15 khách
 4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
 Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

Khu Bãi Sau

52 Võ Thị Sáu

  15 khách
 5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, Karaoke,BBQ
  Gần biển Bãi Sau

Ngày thường 6.5 triệu

Khu Bãi Sau

109/15 Võ Thị Sáu

  15 khách
5 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu