Hiển thị 17–32 của 44 kết quả

Karaoke

Khu Bãi Sau

185A Võ Thị Sáu

  20 khách
 7 phòng ngủ, 10 giường, 7 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 6 triệu

Khu Bãi Sau

29 Lạc Long Quân

  15 khách 
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Khu Bãi Sau

11D Lạc Long Quân

  15 khách
6 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Karaoke
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Karaoke, Bida

Khu Bãi Sau

28/2 Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 7 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Bida, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

  15 khách
6 phòng ngủ, 8 giường, 8 wc
 Hồ Bơi , BBQ Karaoke, Bida
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 5.5 triệu

  15 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

  15 khách
4 phòng ngủ, 7 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Khu Bãi Sau

1FLạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke, Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
Hồ Bơi ,  BBQ, Karaoke
Gần Bãi Trước

Ngày thường 5 triệu

Khu Bãi Sau

10D Lạc Long Quân

  15 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

76 Phan Chu Trinh

  15 khách 
5 phòng ngủ, 9 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Khu Bãi Sau

298/1 Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ Karaoke
Gần Bãi Sau 3 phút đi bộ

Ngày thường 3 triệu

Khu Bãi Sau

84B17 Phan Chu Trinh

  15 khách 
5 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Khu Bãi Sau

298/9 Phan Chu Trinh

  15 khách
 6 phòng ngủ, 11 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Bida, Karaoke
 Bãi Sau 3 phút đi bộ

Ngày thường 5.5 triệu

Khu Bãi Sau

298/6 Phan Chu Trinh

  15 khách
 6 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Bida, Karaoke
 Bãi Sau 3 phút đi bộ

Ngày thường 4 triệu

Karaoke

  15 khách
 6 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
 Hồ Bơi, Karaoke,BBQ
  Gần biển bãi Sau

Ngày thường 9 triệu