Hiển thị 33–44 của 44 kết quả

Karaoke

Khu Bãi Sau

139/29 Phan Chu Trinh

15 Khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke
 Gần Bãi Sau 350m
Ngày thường  4.5 triệu

Karaoke, Bi Lắc

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 4wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ, Bi Lắc
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Khu Bãi Sau

A21 Hoàng Lê Kha

  15 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

A31 Hoàng Lê Kha

  15 khách 
5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

A12 Hoàng Lê Kha

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

1/9 Hồ Quý Ly

15 Khách
7 phòng ngủ, 11 giường, 8 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke
 Gần Bãi Sau
Ngày thường  3.5 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

9A Trần Quý Cáp

  15 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke,BBQ
Bãi Sau cách 50m

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

Khu Bãi Sau

B11 Thi Sách

  15 khách 
6 phòng ngủ, 6 giường, 7 wc
 Hồ Bơi , BBQ, Karaoke. Bida
Gần Bãi Sau

Ngày thường 6 triệu

Bida

Khu Bãi Sau

B7 Thi Sách

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 Hồ Bơi, Bida ,BBQ
   Bãi Sau: 3 phút đi bộ

Ngày thường 5.5 triệu

  15 khách
6 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Bãi Sau 2 phút đi xe

Ngày thường 3 triệu

  15 khách
 6 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 5.5 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

S1 Phan Huy Chú

  15 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu