01 Nguyễn Biểu

  15 khách
 7 phòng ngủ, 12 giường, 2 nệm thêm, 8 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu 

Danh mục: