13 Nguyễn Hiền

  12 khách
 2 phòng ngủ, 5 giường, 1 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Bãi Sau đi bộ 2 phút

Ngày thường 3 triệu