Hiển thị tất cả 14 kết quả

Khu Bãi Trước

270A Trương Công Định

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Trước

86/2 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ
Gần Bãi Dâu

Ngày thường 3.5 triệu

Khu Bãi Trước

54/1B Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 8 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , BBQ
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Khu Bãi Trước

142 Trần Phú

  15 khách
 5 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
 Bãi Dâu 1 phút đi bộ

Ngày thường 6 triệu

Khu Bãi Trước

34/9 Trần Phú

  15 khách
 7 phòng ngủ, 7 giường, 8 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 4.5 triệu

Sát Biển

Khu Bãi Trước

69 Trần Phú

  12 khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
 Villa Sát Biển

Ngày thường 5.5 triệu

Khu Bãi Trước

42/5 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 4.5 triệu

Khu Bãi Trước

6/6A Trần Phú

15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
Hồ Bơi, Bida, BBQ
 Gần bãi Trước
Ngày thường 6 triệu

Bida

Khu Bãi Trước

39 Vi Ba, Vũng Tàu

15 Khách
 6 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ , Bida
 Gần Bãi Trước
Ngày thường  5 triệu

Karaoke, Bida

Khu Bãi Trước

96/5 Trần Phú

15 Khách
5 phòng ngủ, 8 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke, Bida
 Gần Bãi Dâu
Ngày thường  5.5 triệu

Sát Biển

Khu Bãi Trước

49 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Bida ,BBQ
 Villa Sát Biển

Ngày thường 6 triệu

Khu Bãi Trước

49 Trần Phú (Sao chép)

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Bida ,BBQ
 Villa Sát Biển

Ngày thường 8.5 triệu

Khu Bãi Trước

68/7 Hạ Long

  15 khách
 9 phòng ngủ, 10 giường, 13 wc
 Hồ Bơi, Karaoke,BBQ
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 12.5 triệu

Khu Bãi Trước

126 Trần Phú

  30 khách
 10 phòng ngủ, 13 giường, 11 wc
 Hồ Bơi, Bida, Karaoke,BBQ
  Gần biển bãi Trước

Ngày thường 9 triệu