Hiển thị tất cả 13 kết quả

Karaoke

  15 khách 
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Long Cung

Ngày thường 5 triệu

Karaoke

Khu Long Cung

B2.51 Thùy Dương 3

  15 khách
6 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ
Gần Bãi Long Cung

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Khu Long Cung

B2.39 Thùy Dương 3

  15 khách
8 phòng ngủ, 8 giường, 9 wc
 Hồ Bơi,BBQ,Karaoke
Gần Biển Long Cung

Ngày thường 7.5 triệu

Bida

Khu Long Cung

Villa S3 Aria

  12 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Bida
 Sát biển Long Cung

Ngày thường 7 triệu

Khu Long Cung

C2.2 Thùy Dương 5

  15 khách
7 phòng ngủ, 7 giường, 8 wc
 Hồ Bơi,BBQ,Karaoke
Gần Biển Long Cung

Ngày thường 7 triệu

Khu Long Cung

D8 Thùy Dương 4

  15 khách
 6 phòng ngủ, 7 giường, 7 wc
 Hồ Bơi, BBQ, Bida, Karaoke
  Gần Biển Long Cung

Ngày thường 5.5 triệu

Karaoke, Bida

Khu Long Cung

12/10B Trần Phú

  15 khách
 7 phòng ngủ, 7 giường, 8 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke, Bida
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 6.5 triệu

Karaoke

15 Khách
 6 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke
 Gần Bãi Long Cung
Ngày thường  5.5 triệu

15 Khách
 5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ
 Gần Bãi Sau
Ngày thường  6 triệu

15 Khách
3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 Hồ Bơi, BBQ
 Gần Biển Long Cung
Ngày thường  3.5 triệu

Khu Long Cung

C2.29 Thùy Dương 3

  20 khách
7 phòng ngủ, 7 giường, 9 wc
 Hồ Bơi , Bida, Karaoke, BBQ
  Gần Bãi Long Cung

Ngày thường 4 triệu

Khu Long Cung

C2.11 Thùy Dương 4

  35 khách
 17 phòng ngủ, 25 giường, 18 wc
 Hồ Bơi, Bida, Karaoke,BBQ
  Gần biển Long Cung

Ngày thường 9 triệu

Khu Long Cung

C2.52 Thanh Bình

  35 khách
 12 phòng ngủ, 21 giường, 13 wc
 Hồ Bơi, Bida,BBQ
  Gần biển Long Cung

Ngày thường 6 triệu