Hiển thị 1–16 của 53 kết quả

Nhà Phố - Homestay

30/10 Võ Thị Sáu

  15 khách
 5 phòng ngủ, 6 giường, 7 nệm thêm, 5 wc,1 nhà tắm phụ
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu 

Nhà Phố - Homestay

30/3C Võ Thị Sáu

  15 khách
 4 phòng ngủ, 8 giường, 4 nệm thêm, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

01 Nguyễn Biểu

  15 khách
 7 phòng ngủ, 12 giường, 2 nệm thêm, 8 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

69/7A Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

22/2 Võ Thị Sáu

 12 khách
3 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
                                                                       Ngày thường 2 triệu

Nhà Phố - Homestay

30/23 Võ Thị Sáu

 15 khách
4 phòng ngủ, 8 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau
Ngày thường 2.5 triệu

Nhà Phố - Homestay

14 Lương Văn Can

  10 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

10/10A Lạc Long Quân

  12 khách
 5 phòng ngủ, 9 giường, 3 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

1/5A Hồ Quý Ly

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 BBQ Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

1/2D Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

  12 khách
3 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

10/58 Lạc Long Quân

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu 

Nhà Phố - Homestay

113/14 Phan Chu Trinh

  15 khách
 3 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

15/1/3 Hoàng Hoa Thám

  12 khách
 3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

17 Văn Cao

  12 khách
 4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

69/2A Phan Chu Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Nhà Phố - Homestay

8A Chu Mạnh Trinh

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu