10/58 Lạc Long Quân

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 BBQ Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu 

Danh mục: