1/5A Hồ Quý Ly

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 BBQ Karaoke
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2.5 triệu 

Danh mục: