569/2 Nguyễn An Ninh

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 4wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ, Bi Lắc
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu