Hiển thị 49–64 của 133 kết quả

Villa Hồ Bơi

220/10 Phan Chu Trinh

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

12/2D Trần Phú

  15 khách
6 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, bida ,BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke, Bida

Villa Hồ Bơi

4A Lạc Long Quân

  15 khách
 4 phòng ngủ, 7 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Bida, BBQ
 Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

G4 Thái văn Lung

  12 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 4 triệu

Villa Hồ Bơi

129/20 Võ Thị Sáu

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke,BBQ
Bãi Sau đi bộ 5 phút

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

A12 Hoàng Lê Kha

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

1/9 Hồ Quý Ly

15 Khách
7 phòng ngủ, 11 giường, 8 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke
 Gần Bãi Sau
Ngày thường  3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

F5 Thái Văn Lung

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Khu Bãi Trước

86/2 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ
Gần Bãi Dâu

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Khu Long Cung

B2.51 Thùy Dương 3

  15 khách
6 phòng ngủ, 7 giường, 6 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ
Gần Bãi Long Cung

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

4 Lạc Long Quân

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Bãi Sau đi bộ 5 phút

Ngày thường 3.5 triệu

Bida

Villa Hồ Bơi

7 Lô C Lạc Long Quân

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Villa Hồ Bơi

220/1 Phan Chu Trinh

  12 khách
 5 phòng ngủ, 10 giường, 5 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3.5 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

10/2 Lạc Long Quân

  15 khách
6 phòng ngủ, 8 giường, 6 wc
 Hồ Bơi , Karaoke, BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Villa Hồ Bơi

C2.41 Thùy Dương 4

  20 khách
8 phòng ngủ, 10 giường, 9 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Bãi Long Cung cách 200m

Ngày thường 4 triệu

Karaoke

Khu Bãi Sau

9A Trần Quý Cáp

  15 khách
 5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke,BBQ
Bãi Sau cách 50m

Ngày thường 3.5 triệu