Hiển thị 97–112 của 133 kết quả

Karaoke

Khu Bãi Sau

S1 Phan Huy Chú

  15 khách
4 phòng ngủ, 6 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu

Karaoke

Villa Hồ Bơi

11 Đào Duy Từ

  20 khách
7 phòng ngủ, 7 giường, 7 wc
 Hồ Bơi, Karaoke, BBQ
  Bãi Sau cách 300m

Ngày thường 6 triệu

Khu Bãi Trước

42/5 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Gần Bãi Trước

Ngày thường 4.5 triệu

Villa Hồ Bơi

C2.47 Thùy Dương 3

  16 khách
8 phòng ngủ, 8 giường, 10 wc
 Hồ Bơi, Bida, BBQ
  Bãi Long Cung cách 100m

Ngày thường 5.5 triệu

Villa Hồ Bơi

RL10 Khu Resort ARIA

  14 người
4 phòng ngủ, 4 giường, 4 wc
 Hồ Bơi, BBQ
  Bãi Long Cung cách 50m

Ngày thường 5 triệu

Villa Hồ Bơi

12/B6 Trần Phú

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi ,BBQ
Gần Bãi Trước

Ngày thường 7 triệu

  10 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 BBQ, Karaoke
Bãi Sau cách 500m
Ngày thường 5.5 triệu

15 - 20 Khách
7 phòng ngủ, 8 giường , 8wc
Hồ Bơi, Karaoke
Cách Biển Long Cung 200m
Ngày thường 6 triệu

Khu Bãi Trước

6/6A Trần Phú

15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 6 wc
Hồ Bơi, Bida, BBQ
 Gần bãi Trước
Ngày thường 6 triệu

Villa Hồ Bơi

Villa 12/6 Trần Phú

15 - 20 Khách
5 phòng ngủ, 6 giường, 5 wc
Hồ Bơi
Cách biển Bãi Trước 1 phut đi xe
Ngày thường 6 triệu

Karaoke, Bida

20 Khách
8 phòng ngủ, 15 giường, 7 wc
 Hồ Bơi, Bida, BBQ, Karaoke
Bãi Sau 200m
Ngày thường 6.5 triệu

Bida

Khu Bãi Trước

39 Vi Ba, Vũng Tàu

15 Khách
 6 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ , Bida
 Gần Bãi Trước
Ngày thường  5 triệu

Karaoke

15 Khách
 6 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke
 Gần Bãi Long Cung
Ngày thường  5.5 triệu

15 Khách
 5 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ
 Gần Bãi Sau
Ngày thường  6 triệu

15 Khách
3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 Hồ Bơi, BBQ
 Gần Biển Long Cung
Ngày thường  3.5 triệu

Karaoke, Bida

Khu Bãi Trước

96/5 Trần Phú

15 Khách
5 phòng ngủ, 8 giường, 6 wc
 Hồ Bơi, BBQ Karaoke, Bida
 Gần Bãi Dâu
Ngày thường  5.5 triệu